Privaatsuspoliitika

Jõustumise kuupäev: 01.01.2017

1. Üldtingimused

Käesolev privaatsuspoliitika määratleb töötajate värbamise veebisaidi www.stark.ee (edaspidi „Veebisait“) kasutajate andmete kogumise, kasutamise, avaldamise ja kaitse põhimõtted.

2. Isikuandmete Kogumine ja Kasutamine

2.1. Isikuandmete kogumine: Veebisait võib koguda kasutajate kohta mitmesugust teavet, sealhulgas nime, kontaktandmeid, haridus- ja töökogemust jms. Kogutud andmeid kasutatakse ainult töötajate värbamisprotsessi hõlbustamiseks.

2.2. Andmete kasutamine: Kogutud isikuandmeid kasutatakse ainult eesmärkidel, mis on seotud töötajate värbamise ja kandidaatide sobivuse hindamisega. Andmeid võidakse kasutada ka statistilistel eesmärkidel, et parandada Veebisaidi kasutajakogemust.

3. Andmete Avaldamine ja Jagamine

3.1. Vastutus: Veebisait tagab, et kogutud isikuandmeid ei avaldata kolmandatele isikutele ilma kasutaja nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui see on vajalik seaduste või eeskirjade täitmiseks.

3.2. Kolmandate isikutega jagamine: Isikuandmeid ei jagata kolmandate isikutega ilma kasutaja eelneva nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui see on vajalik värbamisprotsessi tõhusaks läbiviimiseks.

4. Andmete Turvalisus

Veebisait võtab kasutusele sobivad tehnilised ja organisatoorsed meetmed, et kaitsta kogutud isikuandmeid volitamata juurdepääsu, muutmise või avaldamise eest.

5. Kasutaja Õigused

Kasutajatel on õigus nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele, nende parandamist või kustutamist vastavalt kohaldatavatele seadustele.

6. Küpsised ja Jälgimine

Veebisait võib kasutada küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, et parandada Veebisaidi kasutuskogemust. Kasutajatel on õigus nende küpsiste kasutamist kontrollida oma veebilehitsejas.

7. Muudatused Poliitikas

Veebisait jätab endale õiguse käesolevat privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Oluliste muudatuste korral teavitatakse kasutajaid sellest Veebisaidi kaudu.

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib alates 01.01.2017. Kõik küsimused seoses privaatsuspoliitikaga on teretulnud aadressil info@stark.ee

Lõppsõna

Käesolev privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta kasutajate isikuandmeid ja tagada nende konfidentsiaalsus vastavalt kehtivatele seadustele. Kasutades Veebisaiti, nõustute käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatuga.